Rabatordning Lær:Digital

Du har mulighed for at opnå rabat på den gældende pris ved køb af flere brugerlicenser i Lær:Digital, et online kursusforløb, der hjælper virksomheder med at overkomme digitale forhindringer og øge produktiviteten.


Rabatten ydes som en mængderabat, der starter ved køb af 25 eller flere brugerlicenser. Rabatten gives som en procentvis rabat ved samlet køb. Rabatten gælder både for enkeltvirksomheder og sammenslutninger af virksomheder, som ønsker at tilbyde Lær:Digital til hhv. ansatte og medlemmer.

Rabatten ydes efter nedenstående tabel*:
Ved køb af 25-49 brugerlicenser: 20% rabat
Ved køb af 50-99 brugerlicenser: 35% rabat
Ved køb af mere end 100 brugerlicenser: 50% rabat

*Antallet af brugerlicenser og den beregnede rabat opgøres pr. køb. Jo flere licenser du køber ad gangen jo højere rabat får du. Deltagergebyret for køb af brugerlicenser betales ved indgåelse af aftale og faktureres samlet.

Få din rabatkode

Skriv til Stella Vilhelmsen for at få en rabatkode, der svarer til det antal licenser du ønsker at købe. Rabatkoden benyttes efterfølgende ved tilmelding.

Stella Vilhelmsen: svi@ehfyn.dk

Sidst opdateret: 09.03.2021