Aktuelle opgaver

Her finder du som privat rådgiver Erhvervshus Fyns egne opgaver eller opgaver fra virksomheder, der skal løses i forbindelse med deres deltagelse i Erhvervshus Fyns forskellige finansieringsprogrammer.

smvPRO

Strategi for ERP-system

Virksomheden, som opgaven skal løses for, ønsker at få udarbejdet en digital strategi for deres ERP-system, hvor de har mulighed for at bidrage med deres erfaring og viden i processen, samtidig med, at de får ny viden og god sparring fra rådgiveren.

Læs mere om opgavens krav her (pdf)

Tilbudsfrist
Fredag d. 29. januar kl 12.

Kontaktperson
Projektleder, Natalie Killerup Godthaab, Erhvervshus Fyn
Tilbud sendes til: natkg@erhvervshusfyn.dk

smvPRO

Ny markedsstrategi

Virksomheden, som opgaven skal løses for, oplever stigende efterspørgsel på deres services og produkter og ønsker derfor en ny markedsstrategi. Målet er at at øge salget, herunder også eksport.

Rådgiveren skal have erfaring med digitale strategiudviklingsprojekter, som have erfaring med ERP-systemer og skrifte derimellem.

Læs mere om opgavens krav her (pdf)

Tilbudsfrist
Fredag d. 2. februar kl 12.

Kontaktperson
Projektleder, Natalie Killerup Godthaab, Erhvervshus Fyn
Tilbud sendes til: natkg@erhvervshusfyn.dk

Erhvervshus Fyn

Kulturproces i Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Fyn, som formelt strukturelt er to organisationer, ønsker at sætte en proces i gang som samler de to enheder omkring fælles kulturelle referencepunkter, hvor man kan identificere sig med navnet Erhvervshus Fyn, og hvad det står for.

Erhvervshus Fyn inviterer derfor interesserede partnere til at komme med et bud på opgavens løsning, som skal tage udgangspunkt i et afprøvet og gennemprøvet koncept, som allerede har bevist sin evne til at forandre organisationer og udvikle kultur.

Læs mere om opgavens krav her (pdf)

Tilbudsfrist
Torsdag 4. februar kl. 12.00.

Kontaktperson
Tilbuddet sendes til HR-chef Michael Bo Larsen, mibl@erhvervshusfyn.dk, med kopi til Jeanette Clausen, jcl@erhvervshusfyn.dk, og Kasper Aagaard, kaag@erhvervhusfyn.dk.
Tilbud bedes sendt i word – eller powerpoint format.

Sidst opdateret: 20.01.2021