Fra papir til aktiv handling – sådan arbejder du strategisk

En stærk strategi er et afgørende styringsværktøj. Med strategien har I en plan for, hvordan I når jeres mål – jeres vision. Det er en plan, som både medarbejdere, ledelse og bestyrelse styrer efter.

Af forretningsudvikler Steen Nymann Andersen

Men en strategi må ikke blive kompliceret og fortænkt. To spørgsmål skal helt overordnet besvares i jeres strategiarbejde:

 • Hvor skal vi hen (visionen)?
 • Hvordan kommer vi derhen (strategien)?

På den måde er strategi-arbejdet en mental afklaringsrejse, hvor det handler om til- og fravalg. I vælger de mål, I går efter, og I fravælger bevidst noget andet. Samtidig er det vigtigt, at jeres strategi er dynamisk, så I formår at tilpasse jer ydre forandringer, fx ændringer på markedet, nye konkurrenter eller samfundsforandringer, som påvirker jeres virksomhed.

I forhold til generelle samfundsforandringer er det af afgørende betydning for jeres forretningsudvikling, at I også fokuserer på emner som CSR, bæredygtig, grøn, cirkulær og digital omstilling i strategiarbejdet. Det er betydende konkurrenceparametre, der potentielt har stor indvirkning på virksomhedens generelle konkurrencestyrke og fremtidige markedsposition.

Et stærkt strategifokus sikrer, at I har en gennemtænkt retning. Det er jer, der styrer jeres udvikling.

Med strategien får I et værktøj, som:

 • gør det muligt at fokusere ressourcerne mod et fælles mål
 • sætter retning på alles handlinger i virksomheden
 • gør det væsentligt nemmere at kommunikere virksomhedens retning over for alle interessenter – internt såvel som eksternt.

En strategi stiller krav

Når I arbejder med strategien, så vær samtidig opmærksom på, at den lever op til følgende fire krav:

 • Konsistent: Der skal være en rød tråd i strategiens elementer (mål, vision og mission).
 • Realistisk: I skal selvfølgelig være ambitiøse, når I laver den nye strategi. Men strategiprocessen er spildt, hvis I ikke er realistiske.
 • Konkurrencedygtig med sammenhængskraft: Det er vigtigt, at strategien sikrer organisationens fremtid og binder denne sammen.
 • Dynamisk: Strategien skal være skarpt formuleret, men samtidig også dynamisk i sin natur, så I hurtigt kan omstille jer ud fra ændrede markedsbehov.

Strategien kan gribe ind på mange felter

Når I arbejder med strategien, er det vigtigt, at I har øje for den effekt, den kan have på alle områder af forretningen. Stiller strategien fx nye krav til ledelse eller medarbejdere? Skal der udvikles nye produkter eller serviceydelser? Skal salgs- eller eksportaktiviteterne styrkes? Er det nu, I skal gribe ud efter nye digitale løsninger eller markedsføringstiltag? Kræver jeres strategi kapitaltilførsel?

Strategien kræver din vedholdenhed

Selv om strategien er på plads, er det langt fra givet, at den bliver eksekveret.

Vi støder jævnligt ind i virksomheder, hvor den tidlige strategi-begejstring over tid bliver vekslet til frustrationer. De gode og progressive intentioner bliver overhalet af virkeligheden og af den normale drift. Medarbejderne er måske ikke blevet involveret i tilstrækkelig grad og på ledelsesniveau kan andre opgaver kalde.

Vedholdenhed og vilje er derfor to nøgleord, når det kommer til at omsætte strategien til praksis.

Stort set alle strategier kræver nye handlinger og nye initiativer. Den slags forandringer tager tid. Og den tid kan være vanskelig at prioritere, når den daglige drift og alle indarbejdede vaner kalder.

5 gode råd til at eksekvere og fastholde din strategi

 1. Sørg for, at I altid har det overordnede mål – visionen – for øje
 2. Opsæt målbare succeskriterier, så ved I, hvor langt I er nået, og om indsatsen virker
 3. Se strategien som et fundament for din virksomhed og afsæt de nødvendige ressourcer til strategiens udformning og eksekvering
 4. Kommunikér: gør strategien tydelig for dine ansatte – så bliver den til handling, hvor alle arbejder sammen, og jeres kunder kan skelne jer fra andre virksomheder
 5. Vær vedholdende

Erhvervshus Fyn hjælper dig videre

Kontakt Erhvervshus Fyns Sparrings-team - vi kan hjælpe dig videre. Vi tilbyder uvildig sparring omkring din forretningsdrift og -udvikling og hjælper dig med at danne et overblik over dine forretningsmuligheder. Vores ydelser er gratis for dig, det eneste vi forudsætter er dit engagement og din tid til dialogen.

Se også ...

divider1

Dine digitale muligheder - vi hjælper dig i mål med dit næste digitale eventyr. Få sparring og medfinansiering til at realisere dine planer om digitalisering af din virksomhed.

Sidst opdateret: 28.05.2021