Din virksomhed vinder på kompetente medarbejdere

Enhver virksomheds succes står og falder med dygtige og kompetente medarbejdere, der kan omsætte ledelsesvisioner og strategi til konkrete handlinger, som er med til at udvikle forretningen.

Kompetencer er et af fremtidens vigtige konkurrenceparametre. Derfor er det vigtigt løbende at investere i kompetenceløft til dine medarbejdere. På den måde har du gode muligheder for at fastholde nøglemedarbejdere og derigennem tilføre merværdi til din virksomheds fortsatte udvikling.

Nye kompetencer motiverer

Når du i samarbejde med dine medarbejdere skal kortlægge, hvad der vil være den bedste kompetenceudvikling, så skal du ikke kun stille dig selv spørgsmålet, hvad din virksomhed har brug for. Det gælder også om at få indkredset de opgaver, dine medarbejdere brænder for og hvor, de har deres styrker. Når de brænder for en opgave, er de passionerede, motivationsgraden stiger og de performer bedre.

Gys, Guf og Gab-øvelsen

I Erhvervshus Fyn bruger vi i den sammenhæng bl.a. den simple men meget effektive Gys, Guf og Gab-øvelse i dialogen med virksomhederne. Det er en øvelse, du meget nemt kan anvende i dialogen med dine medarbejdere.

Sådan gør du

Over en periode på en måned kortlægges hver enkelt medarbejders arbejdsopgaver ved hjælp af Gys, Guf og Gab-værktøjet.

Gys – optimal balance ca. 10%:
Opgaver, som indeholder megen læring, og hvor medarbejderen er ude af sin komfortzone, og hvor der er brug for hjælp eller kompetenceløft til at mestre opgaverne og dermed minimere risikoen for at de skaber stress.

Guf – optimal balance ca. 80%:
Opgaver, hvor medarbejderen er passioneret, får energi og performer sit bedste.

Gab – optimal balance ca. 10%:
Rutineopgaver, som er lette at udføre, men som ikke giver inspiration og derfor er i fare for at blive skubbet. Disse opgaver vil dermed hobe sig op og dræne energien.


Fra gys og gab til kompetenceløft

Når det er tydeligt, hvad der er gys-opgaver for medarbejderen, og du samtidig ved, at gys-opgaverne er vigtige at få løst for virksomheden, er der en oplagt indgang til at snakke kompetenceudvikling. Det vil være tydeligt for medarbejderen, at gys kan veksles til guf, hvis han eller hun får tilført efteruddannelse til at mestre opgaverne.

Guf-opgaver er et andet vigtigt pejlemærke. Her har du de opgaver, som din medarbejder kaster sig over med stor dedikation, og det er her præstationen er i top. Jo bedre du som leder kan sørge for at tilbyde løbende kompetenceudvikling inden for guf-området, jo større sandsynlighed er der for, at det vedbliver at være guf.

Gab-opgaver skal du helst undgå i store mængder til dine medarbejdere. De er demotiverende, og for mange gab skaber en følelse af at gå i stå udviklingsmæssigt. Det kan resultere i, at din medarbejder mister gnisten og søger andet arbejde.

Øvelsen kan være yderst relevant i forhold til at få indkredset, hvordan du får skabt den bedste kompetenceudvikling for dine medarbejdere og dermed sikre dig, at din vision for virksomheden ikke blot bliver ved drømmen, men bliver til konkret virkelighed.

Sidst opdateret: 08.06.2020