Du kan lykkes med digitalisering

Af Kathrine Gabriel

DIGITALISERING & LEDELSE: For mange ledere i SMV’er giver digitaliseringen store panderynker. Men bare fordi digitalisering ikke er din spidskompetence, kan I sagtens lykkes.

Er du en af de ejerledere eller direktører, som har lyst til at lukke både øjne og ører ved ordet digitalisering?

I så fald er du langt fra den eneste. Digitalisering kan forekomme uoverskueligt. Du skal finde tid og ressourcer til en omfattende udvikling af din forretning, og du er måske også en af dem, som mangler digital viden.

Gør klar til kultur med nyt mindset

Men der er bestemt ingen grund til at bakke. Du kan gribe digitaliseringen an med små skridt og begynde, dér hvor I får mest værdi for jeres indsats.

Det vigtige er, at du får opbygget en kultur, hvor både medarbejdere og ledelse er dedikerede til den digitale udvikling. Det fremmer processen, hvis I kan gå til digitaliseringen med et åbent, nysgerrigt og omstillingsparat mindset.

Som leder skal du skabe rammer og forudsætninger for, at denne kultur kan vinde frem. Den digitale fremtid indbyder til, at din virksomheds vision og drømme er tydelige for dine medarbejdere – og de skal kunne se sig selv som en del af det.

Nu skal du give slip

Og det er her, at digitaliseringen – og den nye kultur, som den tager med sig – efter al sandsynlighed rører ved din ledelsesrolle. Mange ejerledere og direktører i små og mellemstore virksomheder er vant til en ledelses- og forretningsgang, hvor de er involveret og oftest styrende i alle processer. Du kommer til at give afkald på din typiske specialistrolle, simpelthen fordi digitalisering ikke er din spidskompetence.

I stedet kan du med fordel etablere et digitalt team, måske med en projektleder, som kan trække fra. Du skal have overdraget ansvar til medarbejdere, som har digital viden, og som med entusiasme vil være med til at drive jeres digitale udvikling. Her er der flere muligheder for at bringe digitale medarbejdere på banen:

Måske har du allerede en medarbejder eller to med digital ekspertise, som med stor passion vil være tovholder på jeres digitale udvikling

Du kan ansætte en profil med stærke digitale kompetencer

Der er forskellige videnpilot- og løntilskudsordninger, hvor du har mulighed for at hente videnmedarbejdere ind i din virksomhed på fordelagtige vilkår.

Dine medarbejdere vokser

Med et stærkt digitalt team som din medspiller, der også er ansvarlig for at eksekvere implementeringen, sikrer du dig to vigtige ting.

For det første drukner du ikke selv som leder i digitaliseringen. For det andet får du en engageret medarbejdergruppe, som er med til at udbrede den digitale kultur, som fremover skal være en værdiskabende grundsøjle i din virksomhed.

Mange ledere, som er lykkedes med digital omstilling i deres virksomhed, fortæller, at det har affødt en mere engageret og inddragende medarbejderkultur, hvor de som ledere ikke længere skal ind over alt. Med digitaliseringen er det muligt for medarbejdere mere selvstændigt at koordinere opgaver, ligesom digitaliseringen også kan lette en række opgaver typisk af mere rutinepræget karakter.

Digitaliseringen har f.eks. i nogle virksomheder resulteret i automatiserede processer, dataskærme, som fortæller, hvad der skal gøres, og hvor langt ordren er i systemet. Det er dig som chef, der sætter rammerne for dine medarbejdere – men de vil i højere grad end hidtil selv organisere opgaverne i selvkørende teams.

På den måde skaber digitaliseringen også menneskelig værdi. Dine medarbejdere bliver i den nye kultur mere selvledende og får større ansvar i opgaveløsningen. Denne menneskelige værdiskabelse er vigtig at have for øje i takt med jeres digitale udvikling. Vi er nemlig i stigende grad optaget af, at vores arbejde skal give mening. Når du fremmer en involverende medarbejderkultur, bliver din arbejdsplads mere attraktiv.

Klar til empowerment og ’omvendt mentoring’

Digitalisering er altså din mulighed for at få dine medarbejdere på banen. I ledelsessproget hedder det empowerment. Dine medarbejdere får mere ansvar og indflydelse. Det skaber øget motivation, arbejdsglæde og produktivitet. Jo bedre du formår at empower dine medarbejdere, jo mere vellykket bliver jeres digitale transformation.

I nogle virksomheder har ledere også succes med ’omvendt mentoring’. I det ligger, at du finder en mentor, som typisk er en ung profil med stor digital ekspertise, der hjælper med at vise vejen. Hvor en mentor ellers traditionelt er en person med mangeårig erfaring, så finder du den eller de unge digitale eksperter, som kan inspirere jer til udvikling i den rigtige retning.

Grib udfordringen og høst frugterne

Som leder bliver du med ret stor sikkerhed udfordret i skabelsen af den digitale kultur. Du skal bedrive forandringsledelse, hvor andre end dig inspirerer og driver processen. Din opgave er at udvise tillid, uddelegere, være lydhør og sørge for, at der er forventningsafstemning, så alle kender deres opgaver.

Se også ...

Vækstrettet Kompetenceudvikling - få medfinansiering til at opkvalificere kompetencerne hos både ledere og medarbejdere

Sparring - hvis du har vilje til vækst, kan du hos os få individuel kortlægning af din virksomheds vækstmuligheder

Sidst opdateret: 23.09.2019