Få styr på forventningsafstemningen

Det er afgørende vigtigt for en virksomhed i vækst, at medarbejdere og ejer har samme opfattelse af værdier. Ser I fx ens på 'kvalitet'?

På rette spor

Et af de første spørgsmål jeg stiller mindre virksomheder, der oplever vækst, er om de har defineret og forankret deres værdigrundlag. Det er nemlig den bedste forsikring, der gør det muligt at fastholde kursen og undgå, at væksten bliver til et smertefuldt vokseværk.

Virksomhedens værdigrundlag er en rettesnor for, hvad der er kutyme og best practice både internt og eksternt. Værdierne er den ramme ledelsen og medarbejderne forpligter sig til at arbejde indenfor. Et forankret værdigrundlag giver tydelige retningslinjer, der hjælper medarbejderne med at leve op til lederens forventninger.

Fælles grundlæggende værdier

En ejerledet virksomhed drives typisk ud fra ejerens personlige værdier. Derfor er det afgørende, at ejeren taler med sine medarbejdere om sine værdier og evt. sammen med dem får defineret fælles holdning og adfærd, så medarbejderne kan tage ejerskab for at værdierne efterleves og på sigt blive kulturbærere.

Når medarbejderne bliver kulturbærere af virksomhedens værdier, så kan nye medarbejdere lettere finde sig tilrette ved at se på deres kollegers adfærd. Og med bevidst forankrede værdier i alle aspekter af virksomhedens aktiviteter, så ved medarbejderne, hvad der forventes af dem. Det frigør ressourcer i organisationen. Og det giver øget effektivitet, arbejdsglæde og forbedring af virksomhedens konkurrencekraft.

Ansættelse af medarbejdere

Når en virksomhed oplever vækst, er den ekstremt afhængig af at få ansat de rigtige medarbejdere i første forsøg, og her kan værdigrundlaget anvendes som en form for screeningsværktøj. Det er i dialogen muligt at spørge til ansøgerens opfattelse af forskellige værdier f.eks. kvalitet'. Hvad er vigtigst, når medarbejderen skal prioritere: Skal en opgave fx afleveres til aftalt tid eller i aftalt kvalitet? Hvilke forventninger stiller du som leder til medarbejderen i den forbindelse.

Hvis ansøgerens opfattelse ikke stemmer overens med virksomhedens, kan ansøgeren have nok så gode faglige og tekniske kompetencer, men vedkommende vil aldrig komme til at passe ind, da grundlæggende værdier ikke lader sig ændre.

Det samme gør sig gældende overfor samarbejdspartnere og kunder, hvor en drøftelse af værdisættet er med til at forventningsafstemme og sikre at udgangspunktet for et frugtbart samarbejde er til stede.

Se også ...

vhs_hvidestreg_midterbox

Sparring - hvis du har vilje til vækst, kan du hos os få individuel kortlægning af din virksomheds vækstmuligheder.

vhs_hvidestreg_midterbox

Finansieringsmuligheder - få vist vejen til finansiering og kapital så du kan accelerere din vækst og skabe bæredygtig forretning.

Sidst opdateret: 08.06.2020