Papirløs produktion og alle plusserne

Af Troels Larsen

Overblik, optimal udnyttelse af kapacitet, opsamling af produktionsdata til efterkalkulation og mere præcis levering er blot nogle af fordelene ved at gå over til papirløs produktion

At overgå til en papirløs produktion er ikke længere en fjern og uopnåelig fremtid. Der er virksomheder, som har flere års erfaringer med papirløs produktion, og som i dag oplever alle plusserne ved digitaliserede processer med mindre spildtid og bedre udnyttelse af ressourcer.

Overvejer du at blive papirløs, så er her en række anbefalinger til processen, inden du investerer i den teknologi, som fremover skal levere jeres digitale produktionsstyring.

Få styr på ruten

For det første skal du have kortlagt jeres produktionsrute; dét, som man også kalder værdistrømmen. Det er alle de aktiviteter – både dem som er værdiskabende og de ikke-værdiskabende – som knytter sig til udførelsen af en opgave.

Hermed får du et samlet overblik over, hvor der er flow, og hvor der er unødvendige stop og forsinkelser i opgaveløsningen. Det kan fx være flaskehalse i produktionsapparatet, forsinkelser og uregelmæssigheder ved opgaveoverdragelser, tilbageløb osv.

I kortlægningen af din værdistrøm finder du ud af, hvor der opstår stop, som bremser jeres effektivitet. Med et sådant overblik, inden I bygger et planlægningssystem ind i jeres produktion, sikrer I, at I ikke bringer rod med ind i jeres nye flow.

Brancherettede løsninger

Når du skal vælge det planlægningssystem, som I skal bruge for at få en papirløs produktion, er det værd at se på udbuddet af forskellige brancheløsninger. Der er systemer udviklet til mange forskellige brancher. Dermed har I mulighed for at vælge et system, som i udgangspunktet er tilpasset de produktionsbehov, som er I jeres virksomhed.

Et godt råd er samtidig at vælge et system, som er opbygget af moduler, da det gør det nemt at udvide med yderligere løsninger.

Frisættelse af ressourcer

Med papirløs produktion får I et samlet overblik over jeres ordrer, og når de oprettes i jeres produktion, vil jeres planlægningssystem sørge for at prioritere opgaven, så I med det samme får overblik over leveringstid, lagerforbrug og -beholdning osv.

Som leder får du dermed frigivet ressourcer, da alle informationer er tilgængelige for dine medarbejdere. Dine medarbejdere får overblik, de har alle informationer, kender næste ordre, og de skal ikke vente på, at du kommer og sætter dem i gang med den næste ordre.

Når ordren er gennemført, vil I samtidig have den reelt forbrugte mande- og maskintid registreret og den reelle kostpris kan dermed kalkuleres.

De mange plusser

Med et planlægningssystem, hvor I får papirløs produktion, vil I typisk opnå følgende fordele:

  • Du får vished for, hvor pengene tjenes, og hvor de mistes.
  • Beslutningsgrundlaget bliver data og i mindre grad mavefornemmelser.
  • Samling af al data på den enkelte kunde ét sted i tilknyttet ERP-system – og tilgængeligt for alle medarbejdere.
  • Produktionsgrundlaget samles på ordren med alle detaljer lige fra medarbejdertid til økonomiske data, kvalitetskrav, instruktioner, tegningsdokumentation osv.
  • Produktionsplan med overblik over deadlines, bemanding osv.
  • Tidsregistrering – medarbejdere tjekker ind og ud på opgaverne i systemet via tablets, smartphones eller pc’er, og informationerne videregives digitalt til ERP-systemet.
  • Vareforbrug – komplet overblik over opgaver og kunder og fx mulighed for automatisk varebestilling.

Se også ...

vhs_hvidestreg_midterbox

Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering – få en digital ekspert på holdet og medfinansiering til udvikling af jeres digitale strategi

vhs_hvidestreg_midterbox

Video: Kom i gang med digitalisering - Vækstkonsulent Troels Larsen giver dig en kort introduktion til, hvor det kan give mening at digitalisere i din virksomhed.

Sidst opdateret: 29.03.2019