Find din stemme på de sociale medier

Af Lars Bergholdt

De fleste virksomheder er i dag på de sociale medier, men alligevel kæmper mange med at finde ud af, hvordan de får effekt af indsatsen

Som virksomhed kan det være mere end fristende at lave et opslag på de sociale medier, hvor du holder dit produkt frem med budskabet ’køb nu – du scorer endda rabat’. På fx Facebook kan du endda booste opslaget og dermed nå ud til et hav af potentielle kunder.

Det er dog ikke sikkert, at det skaber det salg, som du forventer. Dine kunder vil nemlig ikke kun have salgstaler. De vil også have viden, nærvær og interaktion.

Content er kernen

Sociale medier fungerer ikke som klassiske medier med en afsender og modtager, hvor du leverer dit budskab i en annonce, og modtageren i den anden ende læser og forholder sig. Sociale medier er som navnet siger sociale. I det ligger, at du skaber en platform for dine følgere, hvor de kan interagere med hinanden og med din virksomhed eller brand.

Du skal kort sagt starte et andet sted, når du går i gang med salg og markedsføring gennem sociale medier.

Du skal skabe en kommunikationsform, som inviterer til involvering, og så skal du ramme din målgruppe med relevant indhold. Det hedder content marketing – at skabe viden og indhold, som nogen kan bruge til noget, og som i sidste ende klæder modtageren på til at træffe det rigtige valg: at handle med dig!

Find problemer og levér løsninger

Content marketing handler om evnen til at sætte dig i din målgruppes sted. Hvad interesserer han eller hun sig for? Når dine kunder er på sociale medier, så leder de ikke nødvendigvis efter dig som virksomhed eller efter dit produkt. De er der ofte, fordi de vil have viden eller finde løsningen på et problem.

Og det er lige nøjagtig hér, at du skal møde din målgruppe. Sælger du fx radiatorer eller termostater, så kan du uden problemer udpege en række klassiske problemer hos din typiske kunde, og hvor du kan udfolde problemfeltet. Og du kan ganske givet også komme med gode bud på løsninger. Er du anlægsgartnervirksomhed er der en række typiske have- eller anlægsproblemer, som dine kunder kender til, og hvor du har brugbare svar.

Med en sådan indgang bliver du den troværdige og nærværende ekspert, som bidrager med brugbar viden i kundens købsproces. Skaber du den form for indhold kontinuerligt, så vil dine kunder eller potentielle kunder begynde at følge dig, og du får opbygget en relation. Du skaber tillid, og den dag din kunde skal købe, er der stor sandsynlighed for, at han eller hun vælger dig.

På den måde benytter du dig af content marketing til at skabe social selling, som dybest set er et udtryk for, at du skaber forudsætningen for salg gennem udviklingen af relationen.

Valg af kanaler

Sociale medier rummer spændende muligheder for både B2C- og B2B-virksomheder. Til tider lyder den misforståede opfattelse, at sociale medier primært er gode kanaler for B2C-virksomheder. Nogle B2B-virksomheder har tilsvarende svært ved at se, hvordan de kan opnå stort udbytte af de sociale kanaler. Her er det dog vigtigt at huske på, at sociale medier er en interaktion mellem to personer. En B2B-køber eller -leverandører kan netop også være en bruger på sociale medier.

Der findes mange forskellige sociale medier, og du skal naturligvis ikke være på alle platforme. Du skal gøre en indsats for at vælge den eller de sociale medier, som er mest oplagt for dig at bruge.

Husk strategien

Da der stort set ikke er nogen grænser for dine udfoldelsesmuligheder på de sociale medier, er det vigtigt, at I bruger tid på at lave en strategi for jeres indsats. Det gælder både en SoMe-strategi og en content marketing-strategi, hvor I bliver skarpe på, hvordan og på hvilke platforme I er til stede, og hvor I har en indholdsplan. Det sidste er vigtigt, da I ellers risikerer, at I i den almindelige drift vil stå og mangle ’ugens historie’. Samtidig er det vigtigt, at jeres indholdsplan er dynamisk, så I hele tiden kan koble jer på noget aktuelt.

Du er ikke alene

Det er vigtigt, at du får involveret så mange som muligt I jeres initiativer på de sociale medier. Dine medarbejdere er gode ambassadører, der troværdigt kan bære jeres budskaber ud i verden. Tilsvarende er der sikkert også gode samarbejdspartnere, som med glæde vil bidrage med deling af dit indhold.

Din virksomheds vigtigste ambassadører er dine kunder - dine følgere på de sociale kanaler – som liker, kommenterer og deler dit indhold. Når de gør det, så blåstempler de din virksomhed, jeres produkter og løsninger, og de fortæller andre ’søgende følgere’, at I er værdiskabende.

Er du primus motor?

Endelig er det en overvejelse værd, om det er dig selv, som skal drive jeres sociale medier. Måske har du en medarbejder, som brænder for netop det felt. I nogle virksomheder har man stor gavn af at alliere sig med unge medarbejdere, som er fortrolige med de nye platforme, og som kan eksekvere indhold. Desuden er der en række private eksperter i sociale medier, som kan hjælpe jer med at gribe processen rigtigt an og sikre, at I får værdi af jeres indsats.

Se også ...

vhs_hvidestreg_midterbox

Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering – få en digital ekspert på holdet og medfinansiering til udvikling af jeres digitale strategi

Sidst opdateret: 26.02.2020