Brexit - konkret hjælp til dig

Erhvervshusenes Brexit-program tilbyder konkret hjælp til de ca. 3000 danske virksomheder, der er påvirket af Brexit.

Uanset hvilke samhandelsvilkår , der bliver gældende fremover mellem EU/Danmark og Storbritanien, kan I få hjælp og medfinansiering til en konkret handlingsplan for jeres samhandel med Storbritannien.

Det får du med Brexit-programmet:

  • Et skræddersyet rådgivningsforløb med udgangspunkt i din virksomheds konkrete behov
  • 50 % af op til 75.000 kr. i medfinansiering til specialiseret rådgivning

Hvad indeholder programmet?

De skræddersyede 1:1 rådgivningsforløb tager udgangspunkt i din virksomhed og det stadie af afklaring – eller det stik modsatte – I er på ift. Brexit.

Vi har lavet en samlet liste over alle relevante specialister og eksperter, som du kan bruge som din virksomheds personlige rådgivere i et 1:1 forløb. Det forkorter din vej til at få glæde af programstøtten på op til halvdelen af 75.000 kr.

1:1 rådgivningsforløb kan bruges til:

  • At afklare konsekvenserne af Brexit
  • At afsøge og afdække muligheden for nye eksportmarkeder
  • En konkret handlingsplan for eventuelt at afbøje negative konsekvenser

Er du i målgruppen?

Målgruppen er danske virksomheder maks. 249 ansatte, som har import/eksport og samhandel til Storbritannien.

Ansøgning

Der skal udformes en ansøgning, som bedømmes af et udvalg. Behandlingstiden er 1 uge.

Programmet varer fra 2020-2021 og har løbende ansøgningsfrist og optagelse.

Betingelser

• Der er et deltagergebyr på 5000 kr. ekskl. moms for opstart af forløb
• Virksomheden skal dokumentere arbejdstimer, der svarer til 75 % af rådgiverfaktura
• Virksomheden skal have en vækst-ambition på 10% over 3 år og dens årlige omsætning må ikke overstige 50 mio. EUR samt have haft et CVR-nummer i mere end 3 år

divider1

Erhvervshus Sydjylland leder projektet i samarbejde med Erhvervshus Fyn, Erhvervshus Midtjylland, Erhvervshus Nordjylland, Erhvervshus Hovedstaden og Erhvervshus Sjælland samt Enterprise Europe Network og Danish Export Association

Brexitprogrammet løber i perioden 2019-2021 og er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

erhvervshusene_logo deblogo

Sidst opdateret: 18.05.2021