Covid19 tracking-undersøgelse

En løbende måling med de fynske virksomheder og konsekvensen af coronakrisen.

COVID-19 tracking-undersøgelsen målte første gang coronakrisen i maj 2020.

Målingerne spørger blandt andet ind til virksomhedernes:

  • Nu og her effekt på omsætning, eksport og medarbejdere, som følge af coronakrisen og lockdownperioden
  • Beskrivelse af største udfordring/bekymring ifm. coronakrisen og dens påvirkning på virksomhederne
  • Behov nu og her (hvilke tilbud eller støtte er vigtigst lige nu for virksomhedernes drift?)
  • Behov på længere sigt (hvad skal der til for at virksomheden klarer sig bedre end i dag?)

Der er nu gennemført seks målinger.

Hent corona-målingen for uge 21 2021 her
Hent corona-målingen for uge 6 2021 her
Hent corona-målingen for uge 21 – 43 2020 (samlet fire målinger) her

God læselyst!

Fakta om undersøgelsen

Formålet med denne Covid-19 tracking-undersøgelse er at undersøge virksomhederne på Fyn og belyse, hvad deres økonomiske konsekvens af coronakrisen er. Undersøgelsen belyser også hvad behovene er for at understøtte deres drift på kort sigt under krisen, men også behovene for at udvikle sig på lidt længere sigt efter krisen.

Undersøgelsen er formet som en tracking-undersøgelse bestående af en række løbende målinger med jævne mellemrum startende fra uge 21 2020. Resultaterne fra målingerne bliver sammenlignet, så udviklingen måles i takt med coronakrisens udvikling.

Undersøgelsen er repræsentativ på brancheniveau blandt fynske virksomheder. Herved differentierer den sig fra en del andre coronamålinger, som nogle organisationer foretager blandt medlemmer eller i bestemte brancher.

Sidst opdateret: 28.06.2021