Digital Omstilling - Innovationssamarbejder

Det succesfulde program Digital Omstilling – Innovationssamarbejder er klar med endnu en ansøgningsrunde.

Som virksomhed har I mulighed for at hente op til 900.000 kr. i medfinansiering til udvikling af en ny kommerciel løsning eller produkt i et interessant set up.

Programmet henvender sig i denne ansøgningsrunde målrettet til virksomheder inden for to områder:

  • Produktionsvirksomheder, som gennem programmet udvikler et nyt produkt, en ny løsning eller et nyt koncept inden for Industri 4.0.
  • Dronevirksomheder, der bruger programmet til udvikling af en ny løsning med et kommercielt sigte.

Hvordan foregår det?

Et innovationssamarbejde består af minimum to private virksomheder og en videninstitution, som i fællesskab udvikler et nyt produkt, et nyt koncept eller en ny løsning, som efterfølgende kan sælges på markedet.

Hvad skal I helt præcist?

I innovationssamarbejdet udvikler I en ny løsning med et klart kommercielt sigte. Det endelige produkt bliver testet af potentielle kunder og brugere. I definerer selv – sammen med jeres samarbejdspartnere – hvad I vil udvikle.

Som dronevirksomhed kan det eksempelvis være teknologier, der udvider de nuværende anvendelsesområder eller introducerer helt nye anvendelsesområder for droner. Eller I kan vælge at udvikle nye teknologier, som understøtter den fortsatte innovation inden for droner.

Som produktionsvirksomhed er mulighederne mange. Det kan fx være udviklingen af en ny robotløsning, en ny serviceplatform, der gennem Big Data skaber en helt ny digital service, eller et nyt koncept for cybersecurity osv.

Hvad får I?

Samlet set kan jeres innovationssamarbejde hente op til 900.000 kr. i medfinansiering. De 300.000 kr. er øremærket til samfinansieret forskning. De resterende midler er medfinansiering til udviklingstimer.

Hvad opnår I?

Med Digital Omstilling – Innovationssamarbejder indgår I i et stærkt innovationssamarbejde, hvor I har mulighed for at udvikle en ny forretningssucces og opnå:

  • styrket konkurrenceevne
  • helt nye forretningsmuligheder
  • en ny salgbar løsning

Det siger en af de tilmeldte virksomheder

'Programmet er genialt for os. Vi får mulighed for at udvikle en ny teknologi til vores droner i tæt samarbejde med eksperter i hardware. Skulle vi selv have folk, der ved noget om hardware-delen, skulle vi være meget større.'

Kristian Skaarup, CEO, Lorenz Technology, Odense.

Kontaktinformation og ansøgningsskema

Er din virksomhed i målgruppen for dette program, så kontakt os, eller send os din ansøgning. Næste ansøgningsrunde er den 7. juni 2019.

Du er velkommen til at kontakte projektleder Jeppe Vadgaard, hvis du vil vide mere om Digital Omstilling - Innovationssamarbejder.

Praktisk information om

  • Ansøgning og bevilling
  • Krav til deltagelse

Læs mere her om ansøgning, krav mv.

Flere digitale muligheder

Erhvervshus Fyn tilbyder her og nu flere programmer inden for digitalisering. Nogle af programmerne minder om hinanden bl.a. dette program Digital Omstilling - Innovationssamarbejder og DigitaliseringsBoost.

Kontakt os, og vi sørger for at guide jer til det helt rette program for jeres virksomhed.

lysblaa_streg

Erhvervshus Fyn driver programmet i samarbejde med Odense Robotics, Design2Innovate, Sønderborg Vækstråd, Trekantområdet Danmark, Teknologisk Institut, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Profesionshøjskole samt Clean.

Programmet Digital Omstilling – Innovationssamarbejder løber i perioden 2017-2021 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Målsætningen for de deltagende virksomheder er samlet set at skaber en årlig meromsætning på 540 mio. kr., en årlig mereksport på 270 mio. kr. samt 180 nye job.

eu_logo_lille_web_regionalfond
lysblaa_streg

Sidst opdateret: 23.04.2019