Praktisk information

Rammen om jeres innovationssamarbejde i programmet Digital Omstilling - Innovationssamarbejder

I kan komme som samlet team, eller I kan gennem vores netværk, bl.a. Odense Robotics og UAS Denmark, få hjælp til at finde jeres rette match af samarbejdspartnere.

Som regel består teamet af udviklingsvirksomheder og én eller flere testvirksomheder. Derudover indgår en videninstitution i konstellationen, som bidrager med den nyeste forskning og ekspertise til udviklingsarbejdet.

Ansøgning og bevilling:

  • Den virksomhed, der tager initiativ til at deltage i programmet, udfylder og indsender ansøgningsskemaet inden fristens udløb.
  • Når du ansøger, angiver du hvilke partnere, du forventer indgår i jeres team.
  • Ansøgningen bliver behandlet af et bevillingsudvalg, som sender jer accept eller afslag.
  • Ved accept har I 2 måneder til at samle det endelige team bestående af minimum to private virksomheder og en offentlig eller offentlig lignende videninstitution samt indsende en underskrevet samarbejdsaftale mellem parterne.
  • Hvis I ikke overholder tidsfristen, bortfalder bevillingsudvalgets accept, og der må eventuelt ansøges på ny.
  • Ved eventuel anden ansøgning efter bortfald af accept skal teamet være etableret, og underskrevet samarbejdsaftale skal vedlægges den nye ansøgning.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet kan du downloade i højre side eller ved henvendelse til projektleder Jeppe Vadgaard fra Erhvervshus Fyn.

Krav til deltagelse:

  • registrering af de timer, som medarbejderne bruger på udviklingsarbejdet og indsendelse af time- og lønsedler hver måned til Erhvervshus Fyn. Dernæst modtager i 42% i støtte i forhold til lønseddel og antal registrerede timer.
  • deltagergebyr for hele teamet udgør 5 % af støttebeløbet – dog max 30.000 kr.
  • likviditet til at kunne finansiere medarbejdernes løn i op til 6 måneder.
  • Administration af dokumentation, løn- og timesedler, erklæringer m.m.

divider1

Erhvervshus Fyn driver programmet i samarbejde med Odense Robotics, Design2Innovate, Sønderborg Vækstråd, Trekantområdet Danmark, Teknologisk Institut, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Clean.

Programmet Digital Omstilling – Innovationssamarbejder løber i perioden 2017-2021 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Målsætningen for de deltagende virksomheder er samlet set at skaber en årlig meromsætning på 540 mio. kr., en årlig mereksport på 270 mio. kr. samt 180 nye job.


eu_reg_logo

Sidst opdateret: 07.02.2020