DigitaliseringsBoost

Vigtigheden af digitalt salg og service er gået op for mange virksomheder under Covid-19 situationen, hvor den analoge verden har været udfordret. Hvis din virksomhed står med et behov for at udvikle et koncept eller en platform for digitalt salg eller service, har du nu muligheden.

Få finansieret op til 250.000 kr.

Med en særlig Covid-19 indsats i programmet DigitaliseringsBoost kan du som teknologiproducerende SMV få medfinansiering til at udvikle et digitalt salg eller service koncept inden for digitalisering og industri 4.0. Produkterne og løsningerne skal have et kommercielt sigte.

Samarbejde

Udviklingen skal ske i et reelt teamsamarbejde som består af minimum to SMV’er og en videninstitution.

I får som team:

 • Op til 200.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen.
 • Op til 50.000 kr. i medfinansiering til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen.
 • Præsentation af produktet eller løsningen for potentielle kunder ved workshops og konference.
 • Hjælp til at komme gennem projektprocessen.

 Er du som virksomhed interesseret? - læs mere i vores produktark (pdf)

Hvem kan søge:

 • Alle teknologiproducerende SMV’er med et markedsdrevet behov for at udvikle nye digitale salg eller service koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0, som følge af Covid-19 situationen.
 • Store virksomheder kan deltage når mindst halvdelen af virksomhederne er SMV’er. Eventuelle rettigheder til det nye produkt kan ikke tilfalde en stor virksomhed.

Løsningerne:

De nye løsninger skal:

 • indeholde et eller flere elementer af design i bred forstand
 • udvikles frem til en fungerende prototype

Deltagergebyr og ansøgningsskema

Deltagergebyret for hele teamet er 5% af det samlede ansøgte beløb til medfinansiering. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til projektleder Lars Kristensen på lkr@ehfyn.dk

Praktisk information om:

 • Videninstitutioner
 • Ansøgning og bevilling
 • Krav til deltagelse

Læs mere her om ansøgning, krav mv.

divider1

Erhvervshusene arbejder i programmet DigitaliseringsBoost sammen med SDU Mads Clausen Instituttet, Københavns Professionshøjskole, Odense Robotics, Design denmark og Designskolen Kolding.

Programmet løber i perioden 2017-2022 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Programmet har som mål at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 39 nye generiske produkter eller løsninger inden for digitalisering og Industri 4.0 og dermed bidrage til skabe af 700 nye job, 1,5 mia. kr. i meromsætning pr. år, heraf 600 mio. kr. i mereksport.

erhvervshusene_logodeblogo eu_reg_logo


divider1

Sidst opdateret: 04.03.2021