Praktisk information

- om videninstitutioner, ansøgning, bevilling og krav til deltagelse i programmet DigitaliseringsBoost.

Videninstitutioner:

 • Teamet kan vælge mellem de tre tilknyttede videninstitutioner, som er Designskolen Kolding, Professionshøjskolen Metropol og Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i Sønderborg.
 • Hvis de nødvendige kompetencer ikke kan findes hos de tre videninstitutioner, kontaktes Erhvervshus Fyn for nærmere aftale.

Ansøgning og bevilling:

 • Den virksomhed, der tager initiativ til udviklingsarbejdet, udfylder og indsender ansøgningsskemaet inden fristens udløb (der bliver formentlig 2-4 ansøgningsrunder i løbet af 2017 og første del af 2018).
 • Ansøgeren angiver i ansøgningen, hvilke partnere, der kunne tænkes at deltage i teamet.
 • Ansøgningen behandles af bevillingsudvalget, som fremsender accept eller afslag til ansøgeren.
 • Ved accept har ansøgeren 2 måneder til at samle et team bestående af minimum tre SMV’er og en videninstitution, samt indsende en underskrevet samarbejdsaftale mellem parterne.
 • Hvis tidsfristen ikke overholdes bortfalder bevillingsudvalgets accept, og der må eventuelt ansøges på ny.
 • Ved eventuel anden ansøgning efter bortfald af accept skal teamet være etableret, og underskrevet samarbejdsaftale skal vedlægges den nye ansøgning.
 • Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til projektleder Lars Kristensen fra Erhvervshus Fyn.

Krav til deltagelse:

 • Registrere de timer, som medarbejderne bruger i forbindelse med udviklingsarbejdet, og indsende time- og lønsedler hver måned til Erhvervshus Fyn. Virksomhederne modtager 33% i støtte i forhold til lønseddel og antal registrerede timer.
 • Betaler 30.000 kr. i deltagergebyr for hele teamet.
 • Have likviditet til at kunne finansiere medarbejdernes løn i op til 6 måneder.
 • Administrere dokumentation, løn- og timesedler, erklæringer m.m.

 Download vores produktark (pdf)

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til projektleder Lars Kristensen på lkr@ehfyn.dk

lysblaa_streg

Erhvervshusene arbejder i programmet DigitaliseringsBoost sammen med RoboCluster, SDU Mads Clausen Instituttet, Professionshøjskolen Metropol, Odense Robotics, Design denmark, Business by Design, Design2Innovate og Designskolen Kolding.

Programmet løber i perioden 2017-2020 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Programmet har som mål at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 25 nye generiske produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0 og dermed bidrage til skabe af 350 nye job, 750 mio. kr. i meromsætning pr. år, heraf 300 mio. kr. i mereksport.

erhvervshusene_logoeu_reg_logo


lysblaa_streg

Se også...

vhs_hvidestreg_midterbox

Scale-Up Denmark Robotics – er et acceleratorforløb med topkompetencer fra robotmiljøet, hvor du sammen med en ekspert får lagt en strategi

vhs_hvidestreg_midterbox

AutomationsBoost - giver mulighed for 50% medfinansiering af udviklingstimerne til automationsløsninger

vhs_hvidestreg_midterbox

Salg og markedsføring - med vores sparring får du lagt strategien for salg, markedsføring og kundehåndtering

Sidst opdateret: 22.08.2019