Early Warning - overblik og handlekraft til virksomheder i krise

Med Early Warning får man fortrolig, uvildig og gratis hjælp på Danmarks regning til virksomheder i krise.

Baggrund

Early Warning finansieres af de såkaldte Globaliseringsmidler på Finansloven og har til formål at hjælpe kriseramte virksomheder.

Early Warning administreres af Erhvervsstyrelsen og gennemføres under ledelse af Erhvervshus Midtjylland i samarbejde med de øvrige regionale Erhvervshuse i Danmark. Den uvildige assistance til virksomhederne foregår fortroligt og er gratis for virksomheden

Kombinerer frivillige rådgivere og professionelle konsulenter

Early Warning består i dag af godt 120 frivillige rådgivere fordelt over hele landet. Det er meget kompetente folk – ofte ledere/virksomhedsejere med erfaring fra egen virksomhed, som har valgt at stille sig gratis til rådighed for virksomheder i krise.

Derudover er der tilknyttet 10-12 Early Warning-konsulenter, som er ansat i de regionale Erhvervshuse.

orange_lilleprik_pil Læs mere på www.earlywarning.dk

lysblaa_streg