Vækstkaution

Vækstkaution hjælper dig til at skaffe finansiering hos dit pengeinstitut til udvikling af din virksomhed eller start af ny virksomhed.

Forretningsområdet Vækstkaution udbyder kautioner, som dækker op til 75% af enkeltlån og kreditter fra pengeinstitutter til mindre virksomheder.

Med Vækstkaution deler Vækstfonden lånerisikoen med pengeinstituttet.

Vækstkaution er designet til at udvide adgangen til finansiering for mindre, udviklingsorienterede virksomheder - og derigennem at forbedre markedet.

Målgruppen omfatter ejerskiftevirksomheder, investeringer i eksisterende virksomheder og iværksættere.

Kautionerne dækker lån på op til 2 millioner kroner.

Vejen til Vækstkaution går via eksisterende pengeinstitutter.

 Læs mere om Vækstkaution på www.vf.dk

Sidst opdateret: 17.09.2020