Vækstkaution

Vækstkaution hjælper dig til at skaffe finansiering hos dit pengeinstitut til udvikling af din virksomhed eller start af ny virksomhed.

Forretningsområdet Vækstkaution udbyder kautioner, som dækker op til 75% af enkeltlån og kreditter fra pengeinstitutter til mindre virksomheder.

Med Vækstkaution deler Vækstfonden lånerisikoen med pengeinstituttet.

Vækstkaution er designet til at udvide adgangen til finansiering for mindre, udviklingsorienterede virksomheder - og derigennem at forbedre markedet.

Målgruppen omfatter ejerskiftevirksomheder, investeringer i eksisterende virksomheder og iværksættere.

Kautionerne dækker lån på op til 10 millioner kroner, og porteføljen omfatter mere end 900 virksomheder.

Etablering af Vækstkaution

  • Stiftelsesprovision: 2% af garantibeløbet
  • Løbende årlig præmie: 1,25% af det årligt nedskrevne garantibeløb.
  • For større kautioner med særlig høj risikoprofil vil der være en forhøjet præmiebetaling i form af en succesfee som betales når Vækstkautionen udløber.

Vejen til Vækstkaution går gennem tre faser:
Lånetilsagn, kreditvurdering og udstedelse af Vækstkaution.

 Læs mere om Vækstkaution på www.vf.dk

 Følg med i pressemeddelelser fra Vækstfonden

lysblaa_streg

Sidst opdateret: 04.03.2019