Få hjælp til udvikling og vækst

Har du brug for hjælp til at accelerere væksten og skabe bæredygtig forretning? Med udgangspunkt i vores forretningsindsigt og engagement og med fokus på bæredygtighed, digitalisering, automatisering og ny teknologi, som i disse år er helt afgørende for, at din virksomhed fastholder og øger sin konkurrenceevne, hjælper vi dig. Det gør vi via:

Sparring – individuel kortlægning af dine vækstmuligheder og potentialer

Har du brug for hjælp til at udfolde din virksomheds muligheder?

Hos os får du hjælp til en plan for din vækst, ligesom du kan blive peget i retning af vækstprogrammer, finansiering eller private rådgivere, som løfter dig til næste step. Vores forretningsudviklere lytter til dine behov, ser dine muligheder, og udfordrer dig de steder, hvor der er forhindringer.

Har corona påvirket din virksomhed? Tag fat i vores corona beredskab og lad os hjælpe dig ud på den anden side.

Finansiering – overblik og muligheder der passer til dine behov

Har du udfordringer med at skaffe finansiering til at realisere dine vækstambitioner?

Hos os får du hjælp til at afdække dine økonomiske muligheder, dit behov for kapital og mulige kilder til finansiering, ligesom du får adgang til en række vækstprogrammer, som giver medfinansiering til udvikling i og af din virksomhed.

Klynger og netværk – sammen med andre bliver du stærkere

Den 1.1.2021 blev alle vores klynger en del af de nye store nationale klyngeorganisationer, men vi sikrer dig fortsat direkte adgang til nogle af Fyns og Danmarks vigtigste styrkepositioner. Det kan vi, fordi vi tidligere har drevet klyngerne og holder fast i et tæt samarbejde med dem i det nye nationale set up.

Så hvis du har viljen til at accelerere din vækst sammen med andre, så giver vi adgang til de stærke klynger og netværk inden for bl.a. robotter og droner, maritime erhverv og logistikbranchen, byggeri og anlæg samt turisme. Sammen med andre virksomheder og øvrige aktører, herunder forskning-, udvikling- og uddannelsesorganisationer samt offentlige og finansielle aktører, kan du være med til at accelerere vækst og skabe værdi inden for styrkepositionerne.

Sidst opdateret: 04.01.2021