Kommunalt erhvervsoverblik

Opslagsværk over erhvervskonjunkturer, beskæftigelse, iværksætteri m.m.

Kommunalt erhvervsoverblik er en bearbejdning af data, som ligger frit tilgængeligt på den regionale statistikbank. Kommunerne kan sammenlignes på tværs eller samlet set med hele Fyn og med hele landet.

Erhvervsoverblikket udgives halvårligt i form af en rapport og som et dynamisk løbende ajourført dashboard.

God læselyst!

Kommunalt erhvervsoverblik - rapporter

Kommunalt erhvervsoverblik 2020 indeholder 23 oversigter med forskellige erhvervskonjunkturer for Fyn. Man kan fx dykke ned i udviklingen i antallet af beskæftigede på arbejdssteder i de fynske kommuner 2017-2019, blive klogere på hvor høj beskæftigelsesfrekvens der var i de enkelte fynske kommuner i 2019, eller på antallet af personer der er flyttet til og fra de fynske kommuner i 2019.

> Kommunalt Erhvervsoverblik forår 2020 – Fyn (pdf)

> Kommunalt Erhvervsoverblik efterår 2020 – Fyn (pdf)

Kommunalt erhvervsoverblik - dynamisk dashbord

Erhvervsoverblikket er også udviklet i et løbende ajourført dynamisk dashboard, hvor alle landets 98 kommuner præsenteres. Her er det muligt at sammenligne kommuner på tværs af hele landet. Der er ligeledes også mange flere tal og muligheder for sammenligninger, end der er i rapporterne.

> Kommunalt Erhvervsoverblik 2020 – Danmark (dynamisk dashboard)

dynamisk_dashboard_grafik

Sidst opdateret: 26.01.2021