Erhvervshus Fyns nye direktør:
-Den fynske erhvervsfremmeindsats har aldrig været stærkere

Ni fynske kommuner har lavet en historisk samarbejdsaftale om at skabe et langt enklere og mere fokuseret erhvervsfremmesystem end den nye erhvervsfremmelov lægger op til. Målet er en mere sammenhængende erhvervsfremmeindsats til gavn for fynsk erhverv og turisme via etableringen af to fynske erhvervshuse, der er tæt forbundet. Direktøren for de to erhvervshuse er nu udpeget.

I november sidste år præsenterede ni ud af ti fynske borgmestre en visionær plan for en fælles organisering af den fynske erhvervsfremmeindsats. Med virkning fra 1. januar 2019 er S/I Erhvervshus Fyn etableret og har i den forbindelse overtaget den fynske del af det tidligere Væksthus Syddanmarks aktiviteter. Herudover har ni fynske kommuner lavet en historisk samarbejdsaftale om at skabe et langt mere enklere og mere fokuseret erhvervsfremmesystem i form af et tværkommunalt samarbejde i regi af Erhvervshus Fyn P/S. De to erhvervshuse vil fremadrettet arbejde tæt sammen og sikre en sammenhængende erhvervsfremmeindsats til gavn for fynsk erhverv og turisme.

Mandag udpegede bestyrelsen for S/I Erhvervshus Fyn den direktør, der fremover skal stå i spidsen for at udvikle og forenkle den fynske erhvervsfremmestruktur. Den nye direktør er Niels Erik Haug-Larsen, der har 20 års ledelseserfaring fra private virksomheder, og som tillige er direktør for Erhvervshus Fyn P/S.

Niels Erik Haug Larsen er fremover formelt direktør for de to enheder: S/I Erhvervshus Fyn (som rummer Væksthus Syddanmarks tidligere indsatser) og Erhvervshus Fyn P/S (som hovedsageligt er bygget op om Udvikling Fyns tidligere indsatser). I forhold til fynske virksomheder og øvrige samarbejdspartnere vil de to erhvervshuse være tæt forbundne og sikre en nem indgang til erhvervsfremmesystemet på Fyn.

- Med den nye Erhvervshus Fyn-struktur udnytter vi en unik og oplagt mulighed for at udvikle den fynske erhvervsfremme med henblik på at skabe vækst og job i de fynske virksomheder. Det kræver en direktør med politisk såvel som erhvervsmæssig tæft, og det har Niels Erik. I de mere end fire år han har været direktør for Udvikling Fyn, har han vist, at han, udover at være dygtig til at navigere i det politiske landskab, lokalt såvel som regionalt og nationalt, også er en stærk strategisk leder, hvilket bl.a. har resulteret i etableringen af Odense Robotics, som er Europas eneste guldcertificerede robotklynge. Så Niels Erik er den helt rette til posten, siger Kenneth Muhs, bestyrelsesformand for S/I Erhvervshus Fyn.

Mere enkelt – mere fokuseret – mere sammenhængende
Den nye erhvervshus-struktur med de to erhvervshuse rummer indsatsen for erhverv- og turismefremme i de ni fynske kommuner. Dermed samler det fynske erhvervsfremmesystem både den specialiserede erhvervsservice og arbejdet med at skabe nye forretningsmuligheder i de fynske erhvervsklynger – herunder drone- og robotklyngen - og det fælles oplevelsesøkonomiske destinationsselskab.

Den kommunale erhvervsservice og den lokale turismeindsats i de ni kommuner skal fortsat varetages lokalt. De lokale indsatser og erhvervshusene skal være hinandens forudsætninger i et tillidsfuldt samarbejde.

- Med det nye setup skaber vi en struktur, som arbejder fokuseret med udvalgte indsatser, og som er tæt forbundet – strategisk og operationelt – med lokale tiltag. På den måde bliver den fynske erhvervsfremmeindsats enkel og sammenhængende, siger Niels Erik Haug Larsen.

Erhvervsfremme med virksomhederne i centrum
De fynske kommuner udgør ét sammenhængende arbejdsmarked og bosætningsområde med stor sammenhængskraft. Fyn huser samtidig knap 20.000 private virksomheder, der udgør en stor del af Fyns erhvervs- og vækstgrundlag.

- Visionen er klar: vi skal sammen med de fynske virksomheder skabe vækst og job. Med den nye erhvervsfremmestruktur har vi et set-up der er skræddersyet til den fynske erhvervsstruktur, så vi kan sætte fynske virksomheder i centrum og turbo på arbejdet med vores erhvervsklynger og destinationsselskab og skabe nye spændende fynske business cases, siger den nyudpegede direktør.

Kontakt
Kenneth Muhs, bestyrelsesformand for S/I Erhvervshus Fyn, E: kmu@nyborg.dk / T: 6333 7101/2159 9966
Niels Erik Haug-Larsen, direktør for S/I Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Fyn P/S, E: nehl@erhvervshusfyn.dk / T: 5114 3679

FAKTA

Fakta om Erhvervshus Fyn P/S
De 9 fynske kommuner i det nye Erhvervshus Fyn P/S er: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Erhvervshus Fyn P/S samler værdikæderne og binder erhvervet sammen med det offentlige samt forskning og uddannelse i fire fynske erhvervsklynger inden for:

  • Robot
  • Drone
  • Maritimt
  • Byggeri og energi

Samt understøtter det fynske turisterhverv, øger synligheden og skaber stærke produkter og oplevelser til øens gæster i destinationsselskabet.

Fakta om S/I Erhvervshus Fyn
S/I Erhvervshus Fyn er etableret i henhold til den nye erhvervsfremmelov, der trådte i kraft den 1. januar 2019. S/I Erhvervshus Fyn er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning, der blandt andet har til formål at:

  • fungere som et tværkommunalt kompetencecenter, der samler specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og –udvikling
  • understøtte erhvervslivet og erhvervsudviklingen ved at gøre specialiseret erhvervsservice tilgængelig for alle virksomheder
  • fungere som fysisk knudepunkt for erhvervsfremme, herunder sikre den decentrale indgang til højtspecialiserede ydelser i staten
  • bidrage til strategien for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
  • Access to Finance – tiltrækning af nationale og EU-projektmidler til udvikling af fynske virksomheder

Niels Erik Haug-Larsen er ansat som direktør for S/I Erhvervshus Fyn pr. 4. februar 2019 og han er allerede direktør for Erhvervshus Fyn P/S. Niels Erik har 20 års ledelseserfaring fra private virksomheder bl.a. Bang & Olufsen. Han var ansat som direktør for Udvikling Fyn siden november 2014. Niels Erik er uddannet Cand.Negot og HD (Finansiering), er 50 år og bosiddende i Odense. Han er gift og har to døtre.

Læs mere om Erhvervshus Fyn her

Sidst opdateret: 14.03.2019