Om Erhvervshus Fyn

Når de fynske virksomheder har det godt, så har Fyn det godt.

Derfor arbejder vi i Erhvervshus Fyn hver dag for at hjælpe de fynske virksomheder med at styrke deres konkurrencekraft og bæredygtige udvikling. Det gør vi igennem en bred vifte af erhvervsfremmetilbud og ved at sikre den fynske sammenhængskraft, så virksomhederne har nem adgang til hinanden, til videninstitutionerne og til de offentlige instanser.

Det er gratis at benytte Erhvervshus Fyn, da vi er ejet af de fynske kommuner, og vi står til rådighed for alle fynske virksomheder – fra iværksætteren der har brug for hjælp til sin opstart og enkeltmandsvirksomheden der kæmper i en svær corona-tid, til den veldrevne forretning der gerne vil internationalisere og tech-virksomheden der via medfinansiering kan være med til at skabe fremtiden. Og alle fynske virksomheder derimellem.

Vi tilbyder specialiseret sparring og tilbud om individuel kortlægning af din virksomheds vækstmuligheder. Det handler om at afdække alle hjørner af virksomheden - både der hvor skoen trykker og der, hvor der er stort potentiale. Vores sparring er uvildig, professionel og målrettet den enkelte virksomheds behov og potentiale, og tager udgangspunkt i virksomhedens dagligdag og udfordringer. Det kalder vi sparring.

Få vist vejen til finansiering og kapital så du kan accelerere din vækst og skabe bæredygtig forretning. Vi tilbyder soft funding og råder over en række vækstprogrammer, der kan skabe en fokuseret indsats for virksomheder med et stort vækstpotentiale. Det kalder vi finansieringsmuligheder.

Vi sikrer virksomhederne direkte adgang til nogle af Fyns vigtigste styrkepositioner bl.a. inden for robotter og droner, den maritime branche og logistik, byggeri og anlæg samt turisme, fordi vi har et tæt samarbejde med klyngeorganisationerne - også i det nye nationale klynge-setup. I klyngerne kan virksomhederne sammen med andre virksomheder, forsknings-, udviklings- og uddannelsesorganisationer, offentlige aktører og finansielle aktører accelerere deres vækst og være med til at skabe værdi inden for de fynske styrkepositioner. Det kalder vi adgang til klynger.

Hvert år hjælper vi et stort antal fynske virksomheder med at vokse og udvikle sig.

Vores mål er vækst og jobskabelse på Fyn.

Vores drivkraft er viljen til at sætte virksomhederne i centrum for den fynske erhvervsfremmeindsats.

Kontakt os på telefon 70 23 55 15 og hør mere om vores indsatser og områder.

Sidst opdateret: 04.01.2021