Om Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Fyn er én indgang til erhvervsfremme og turismeudvikling for alle Fyns virksomheder.

Her har vi samlet både den specialiserede erhvervsservice, vækstprogrammer og arbejdet med at skabe nye forretningsmuligheder i de fynske erhvervsklynger og det fynske destinationsselskab.

Vi tilbyder kvalificeret og målrettet sparring til virksomheder med ambitioner om vækst. Vores sparring er uvildig, professionel og målrettet den enkelte virksomheds behov og potentiale, og tager udgangspunkt i virksomhedens dagligdag og udfordringer. Det kalder vi sparring.

Få vist vejen til finansiering og kapital så du kan accelerere din vækst og skabe bæredygtig forretning. Vi tilbyder soft funding og råder over en række vækstprogrammer, der kan skabe en fokuseret indsats for virksomheder med et stort vækstpotentiale. Det kalder vi finansieringsmuligheder.

Vi arbejder med klyngeudvikling på fem fynske styrkepositioner: Robot, Droner, Byggeri, det Maritime og Turisme. Med afsæt i virksomheder og øvrige aktører, herunder forskning-, udvikling- og uddannelsesorganisationer, offentlige aktører og kapital, arbejder vi på at accelerere vækst og værdiskabelse indenfor styrkepositionerne. Det kalder vi klynger og netværk.

Hvert år hjælper vi et stort antal fynske virksomheder med at vokse og udvikle sig.

Vores mål er vækst og jobskabelse på Fyn.

Vores drivkraft er viljen til at sætte virksomhederne i centrum for den fynske erhvervsfremmeindsats.

Kontakt os på telefon 70 23 55 15 og hør mere om vores indsatser og områder.

Det nye Erhvervshus Fyn

Med virkning fra 1. januar 2019 er S/I Erhvervshus Fyn etableret og har i den forbindelse overtaget den fynske del af det tidligere Væksthus Syddanmarks aktiviteter.

Herudover har ni fynske kommuner lavet en historisk samarbejdsaftale om at skabe et langt enklere og mere fokuseret erhvervsfremmesystem i form af et tværkommunalt samarbejde i regi af Erhvervshus Fyn P/S, som hovedsageligt er bygget op omkring det tidligere Udvikling Fyns indsatser.

De to erhvervshuse vil fremadrettet arbejde tæt sammen og sikre en sammenhængende erhvervsfremmeindsats til gavn for fynsk erhverv og turisme.

Niels Erik Haug-Larsen er udpeget som direktør for de to enheder: S/I Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Fyn P/S. Niels Erik Haug-Larsen har 20 års ledelseserfaring fra private virksomheder og har de seneste godt fire år været direktør for Udvikling Fyn P/S.

Læs mere om det nye Erhvervshus Fyn her

Sidst opdateret: 11.11.2019