SDG Growth Path
Når du er ambitiøs

Et 12 ugers individuelt forløb med tre halvdagssessioner, hvor virksomhedens ledelse får adgang til et struktureret sparrings- og rådgivningsforløb, der tilpasses den enkelte virksomheds behov og ønsker.

Udkommet er en konkret vækstplan for hvordan Verdensmålene kan supplere virksomhedens overordnede forretningsstrategi i kraft af skalering og eksport af eksisterende forretningsydelser. Vækstplanen indeholder også en beskrivelse af de nødvendige aktiviteter og ressourcer til realisering af vækstpotentialer. Der vil endvidere indgå sparring om værdiskabende kommunikation til interessenter, nye kundegrupper og marketingindsatser.

SDG Growth Path udvikler ledelsens kompetencer i form af introduktion til konkrete tilgange og metodikker til at arbejde med og integrere bæredygtighed i de relevante dele af virksomhederne forretning. Herved understøttes den langsigtede styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne.

Forløbet afsluttes med et Springboard, som er et panel af udvalgte forretningsudviklere, investorer og virksomhedsstrategier, der vil give kvalificeret sparring i forhold til vækstplanens indhold. Du får input og mulighed for at teste dine hypoteser i forbindelse med konkrete elementer i vækstplanen.

Næste opstart

Marts 2020

Vil du høre mere om SDG Growth Path og SDG Business Booster, kan du kontakte Michael Larsen på 40 46 91 02

Pris:

Det koster 25.000 kr.

Hvem kan deltage?

Målgruppen for dette forløb er vækstorienterede virksomheder med 10-100 ansatte, som har skalerbare ydelser eller produkter, der kan bidrage til at indfri et eller flere verdensmål. Interesserede virksomheder bliver screenet på en række udvalgte kriterier, før de godkendes som deltagere.

Verdensmålene

Sidst opdateret: 30.09.2019