Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering

En unik mulighed for at få en digital ekspert med på holdet og medfinansiering til udvikling af jeres strategi for digitalisering.

De fleste virksomheder ved, at digitalisering er helt afgørende for at klare sig i fremtiden. Alligevel får de ikke taget skridtet. Enten fordi de mangler tid eller viden.

Med programmet Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering har du og din virksomhed nu chancen.

Det får du

  • Op til 110.000 kr. i medfinansiering til køb af digital ekspert
  • En strategi for digitalisering for din virksomhed

Hvad dækker ’Strategi for Digitalisering’ over?

Strategien kan have et vidt forskelligt afsæt afhængig af den enkelte virksomhed og dennes vækstpotentiale gennem digitalisering. Det kan fx være:

  • En plan for en digital forretningsmodel
  • En plan for digital markedsføring
  • En plan for intelligent produktion
  • En plan for anvendelse af droner

Med programmet Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering får I en strategi samt en plan for, hvordan den skal eksekveres. Herefter er det jer, som skal indfri jeres nye digitale mål.

Sådan foregår det

Til en start får I sparring fra en projektkonsulent, der bidrager med et overblik over jeres digitale vækstpotentiale.

Dernæst udpeger I en digital ekspert – en privat rådgiver – som I får tilknyttet, og som i tæt samarbejde med jer udarbejder strategien for digitalisering i netop jeres virksomhed.

For at få det optimale ud af forløbet er det vigtigt, at I investerer tid og ressourcer i forløbet. Det er jer, som er eksperter på jeres virksomhed, og den viden skal I bringe i samspil med den digitale ekspert. Det sikrer en stærk strategi, som bliver forankret, og gør jer klar til at eksekvere.

I skal regne med, at forløbet vil strække sig over 3-9 måneder afhængig af, hvor I sætter ind.

Programmet har et deltagelsesgebyr på 3.000 kr. og et krav om registrering af egenfinansierede timer, som bruges i programmet.

Er du målgruppen?

Programmet er for vækstvirksomheder med potentiale og ambitioner om øget vækst, og hvor det er tydeligt, at en strategi for digitalisering vil generere mervækst.

lysblaa_streg

Erhvervshus Fyn leder programmet i samarbejde med Erhvervshus Sydjylland, Sønderborg Vækstråd, Business Kolding, UdviklingsRåd Sønderjylland, Business Esbjerg, D2i-Design to innovate, Vejle Erhvervsservice, Middelfart Erhvervscenter og Business Fredericia.

Programmet Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering løber i perioden 2017-2021 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Målet er, at de virksomheder, der deltager, samlet set skaber en årlig meromsætning på 160 mio. kr., en årlig mereksport på 96 mio. kr. samt 160 nye job.

eu_logo_lille_web_regionalfond
lysblaa_streg

Sidst opdateret: 22.03.2019