Praktisk information

Vi anbefaler, at du kontakter projektleder Stella Vilhelmsen, inden du skriver din ansøgning. På den måde får du en vurdering af, om projektet er relevant for din virksomhed.

Ansøgning og bevilling

Der er løbende optag. Når jeres ansøgning er indsendt, bliver den behandlet af et bevillingsudvalg, hvorefter projektlederen sender jer accept eller afslag.

 • Når I er godkendte, vil en projektkonsulent følge op og give sparring undervejs.
 • Herefter udvælger I den private rådgiver, som skal hjælpe med at udarbejde jeres strategi for digitalisering.
 • Udarbejdelse af strategien tager typisk 3-9 måneder og kræver involvering af såvel ledelse som kernemedarbejdere.

Bevillingsudvalgets kriterier

Bevillingsudvalget træffer afgørelse, om en virksomhed godkendes til at deltage i programmet ud fra de følgende kriterier:

 • virksomheden lever op til de generelle krav i projektet jf. ansøgningen og tilsagnet, hvor det fremgår, at målgruppen er:
  • SMV´er med 50 – 250 medarbejdere og et vækstpotentiale på 10 % p.a. tre år i træk
  • SMV´er med 10 – 50 medarbejdere og et vækstpotentiale på 20 % p.a. tre år i træk; og
  • SMV´er med under 10 ansatte og potentiale til at omsætte for 15 mio. kr. indenfor 3 år; ved at få udarbejdet og senere hen ibrugtage en Digital Forretningsmodel, Intelligent Produktionsplan eller et andet Industri 4.0 relevant tema i forbindelse med projektet i overensstemmelse med kravene i Regionalfonden
 • virksomheden har et vækstpotentiale, som kan opfylde mindst gennemsnitskravene i projektet;
 • virksomheden kan forløse vækstpotentialet ved den givne intervention; og
 • virksomheden vurderes at være i sund finansiel gænge, dokumenteret ved NN Erhverv og evt. yderligere oplysninger fra virksomheden.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet får I ved henvendelse til projektleder Stella Vilhelmsen, Erhvervshus Fyn.

Du kan også hente det direkte her: Ansøgningsdokumenter

Krav til deltagelse

 • Deltagelse i programmet koster 3.000 kr.
 • Virksomheden skal have likviditet til at finansiere den eksterne konsulent. Heraf vil I få refunderet 50 %.
 • Registrering af egenfinansierede timer, som bruges i programmet og fremsendelse af dokumentation herfor til Erhvervshus Fyn.

Se også...

divider1

DigitaliseringsBoost – giver op til 33% medfinansiering til udvikling inden for digitalisering og Industri 4.0.

divider1

Erhvervshus Fyn leder programmet i samarbejde med Erhvervshus Sydjylland.

Programmet Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering løber i perioden 2017-2021 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Målet er, at de virksomheder, der deltager, samlet set skaber en årlig meromsætning på 160 mio. kr., en årlig mereksport på 96 mio. kr. samt 160 nye job.

eu_reg_logo

Sidst opdateret: 27.11.2019