Tidligere programmer

Erhvervshus Fyn udvikler løbende programmer og tilbud til de syddanske vækstvirksomheder. Her kan du finde materiale og se nogle af de programmer, som er afsluttet.

Strategisk Kompetenceudvikling

(afsluttet i det tidligere Væksthus Syddanmark)

I perioden 2015-2018 har 70 vækstvirksomheder i Region Syddanmark styrket deres kompetencer markant. Virksomhederne i Strategisk Kompetenceudvikling har kunnet vælge mellem fire forskellige spor, hvor de har arbejdet med enten personligt lederskab, strategieksekvering, etablering af værdiskabende bestyrelse eller kompetencetilførsel til medarbejdere.

 Læs afslutningsbrochuren om ledelse (pdf)
 Hent den uddybende analyserapport (pdf)

Global Vækst

(afsluttet i det tidligere Væksthus Syddanmark)

Godt 80 syddanske virksomheder fik med Global Vækst målrettet hjælp til at søge ud over landegrænserne og skabe vækst gennem eksportforberedelse, vedholdenhed og klare mål.
Nogle koncentrerede sig om nærmarkederne Norge, Sverige eller Tyskland. Andre så mod USA, Rusland eller fik gavn af netværket Strategiske Partnerskaber.

 Hent afslutningsbrochuren (pdf)
 Se videoer af de deltagende virksomheder

Kapital Gennem Rådgivning

(afsluttet i det tidligere Væksthus Syddanmark)

Kapital Gennem Rådgivning støttede virksomhedernes muligheder for kapitaltilførsel. I samarbejde med Erhvervsstyrelsen tilbød Væksthusene muligheden for at få gennemgået et kapitalcoachforløb eller et finansieringstjek, hvor formålet var at hjælpe med at fremskaffe og optimere virksomhedens finansiering.

 Få et overblik over effektprognose og analyse (pdf)
 Se video af deltagende virksomhed

Klar til Bygge- og Anlægsopgaver

(afsluttet i det tidligere Væksthus Syddanmark)

I perioden 2013-2015 fik mere end 150 små- og mellemstore bygge- og anlægsvirksomheder et kompetenceløft inden for bl.a. prækvalificering, garantimuligheder, bankkrav, samarbejdsformer, strategisk vækst og ledelse samt fik udbygget deres netværk. De står nu godt rustet til at byde ind på de fremtidige bygge- og anlægsopgaver, der udbydes i Region Syddanmark i de kommende år.

 Hent afslutningsbrochuren (pdf)

VelfærdsPartnerskab

(afsluttet i det tidligere Væksthus Syddanmark)

VelfærdsPartnerskab havde som formål at bane vej til ny vækst hos vækstvirksomheder inden for velfærdsteknologi. Store etablerede virksomheder hjalp de små virksomheder med at overvinde barrierer i partnerskaber med gensidigt udbytte.

 Hent afslutningsbrochuren (pdf)
 Se videoer af de deltagende virksomheder

Vækst via Ledelse

(afsluttet i det tidligere Væksthus Syddanmark)

På tre år har mere end 700 ledere på landsplan deltaget i Vækst via Ledelse og arbejdet med deres ledelsesmæssige udfordringer og udviklingsmuligheder. I den proces er det blevet tydeligt, at stærke ledelseskompetencer bør opfattes som en vigtig forudsætning for at skabe fornyet vækst i små og mellemstore virksomheder. Et stærkt lederskab er ofte et væsentligt konkurrenceparameter i udviklingen af en succesfuld virksomhed.

 Hent afslutningsbrochuren (pdf)
 Se videoer af de deltagende virksomheder