Aktuelle opgaver

Her finder du som privat rådgiver Erhvervshus Fyns egne opgaver eller opgaver fra virksomheder, der skal løses i forbindelse med deres deltagelse i Erhvervshus Fyns forskellige finansieringsprogrammer.

Vækstrettet Kompetenceudvikling - Byggeri

Kompetenceforløb: Præsentationsteknik i digitale møder

Under Covid-19 nedlukningen oplevede en del virksomheder, at deres måde at kommunikere med kunderne på blev ændret. Fysiske møder blev afløst af online møder på Skype, Teams osv. Dette kaldte på andre kompetencer end de traditionelle formidlingskompetencer, og der er meget der tyder på, at man også i fremtiden vil vælge at mødes digitalt i større omfang end før.

Der er derfor efterspørgsel på et kursusforløb, der omhandler præsentationsteknik i digitale møder. Kurset skal gøre deltagerne bedre til at præsentere på f.eks. kundemøder eller på byggemøder. Formålet med kurset er, at deltagerne får et indblik i de forskellig digitale værktøjer og lærer at ”brænde igennem” på skærmen.

Præsentationskurset skal målrettes små og mellemstore virksomheder inden for byggebranchen.

Kurset ønskes afholdt ultimo januar eller primo februar 2021.

Læs mere om krav til forløbet her. (pdf)

Kontaktpersoner
Kathrine Gabriel, kaga@erhvervshusfyn.dk, tlf. 24 87 04 27
Birgitte Junge, bsju@erhvervshusfyn.dk, tlf. 24 47 28 79

Tilbudsfrist
Torsdag den 4. november 2020.
Tilbud sendes til Birgitte Junge på bsju@erhvervshusfyn.dk.

Mere information
Få mere info om Vækstrettet Kompetenceudvikling.

Vækstrettet Kompetenceudvikling - Byggeri

Kompetenceforløb: Dokumentationsindsamlings-
kursus

Markedet for bæredygtigt byggeri i Danmark er i stærk vækst. De virksomheder, som kan tilbyde ydelser til bæredygtigt byggeri, har dermed en konkurrencemæssig fordel.

BYG FYN ønsker derfor at tilbyde et fællesforløb, hvor interesserede virksomheder kan få viden om og overblik over de forskellige typer af dokumentation, beregninger, vurderinger, beskrivelser, datablade og dokumenter, der skal indsamles i forbindelse med en DGNB-certificering.

En leverandør skal kunne tilrettelægge, udbyde, markedsføre og gennemføre et endags-kursusforløb, som er kompetencegivende i forhold til at opnå status som DGNB-auditor.

Kurset skal gøre deltagerne i stand til at gennemfører en DGNB-certificering.

Læs mere om krav til forløbet her. (pdf)

Kontaktperson
Birgitte Junge, bsju@erhvervshusfyn.dk, tlf. 24 47 28 79

Tilbudsfrist
Torsdag den 4. november 2020.
Tilbud sendes til Birgitte Junge på bsju@erhvervshusfyn.dk.

Mere information
Få mere info om Vækstrettet Kompetenceudvikling.

Sidst opdateret: 16.10.2020