Kompetenceudvikling til robotbranchen

Input: kompetencer --> output: vækst

80 procent af virksomhederne i robotbranchen mangler kvalificeret arbejdskraft. Derfor sættes fokus på at styrke din virksomheds vækstmuligheder gennem målrettet kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

Hvad er Vækstrettet Kompetenceudvikling?

Vækstrettet Kompetenceafvikling er et program, der giver dig og din virksomhed:

  • En behovsafdækning, der viser, hvilke kompetencer I besidder og har brug for, for at kunne vækste
  • Skræddersyede uddannelsestilbud, der matcher jeres behov og virkelighed
  • Minimum 50% finansiering af uddannelsesaktiviteterne
  • Et udvidet branchenetværk og nye sparringspartnere med stort kendskab til robotbranchen.

Din virksomhed bliver en del af et brancheakademi i robotbranchen. Akademiet er forankret ved Odense Robotics klyngen, der pt. omfatter 129 virksomheder med i alt 3600 medarbejdere. Der forventes at være 4900 medarbejdere i robotklyngen ved udgangen af 2020. Denne vækst skal understøttes af kvalificerede medarbejdere.

Igennem branchepartnerskabet i robotbranchen får du og din virksomhed fagspecifikke uddannelsestilbud og adgang til kompetencer og viden, som netop kan opkvalificere jeres medarbejdere. I er selv med til at sætte rammerne for uddannelsesaktiviteterne: hvad der skal indgå, hvordan det skal foregå, og hvornår det skal afvikles. Det er jeres garanti for, at I får de relevante kompetencer i hus og kan gå fremtiden sikkert i møde.

Hvem kan blive en del af Vækstrettet Kompetenceudvikling?

Programmet henvender sig til vækstambitiøse SMV’er i Region Syddanmark inden for robot-, stål-, bygge- og fødevarebranchen.

I sporet for robotbranchen kan vækstambitiøse SMV’er deltage, hvis en del af virksomhedens omsætning kommer fra robot- eller automationsaktiviteter. Eller skal virksomheden have robot/automation som strategiske indsatsområder eller have et dedikeret teknologisk fokusområde, såsom f.eks. sensorer, vision mm. Det kan både være virksomheder i robotbranchen eller virksomheder der er underleverandører til branchen.

Virksomheder inden for robotbranchen kan eksempelvis være robotproducenter, integratorer, automationsvirksomheder eller konsulenter for robot- og automationsvirksomheder.

Hvordan bliver min virksomhed en del af Vækstrettet Kompetenceudvikling?

Vil du deltage i forløbet, så kontakt projektleder:
Lars Almind Knudsen, Odense Robotics: 23 99 66 77 / laknu@erhvervshusfyn.dk

divider1

Partnerne bag Vækstrettet Kompetenceudvikling er Erhvervshus Fyn (i tæt samarbejde med Erhvervshus Sydjylland), BYG FYN, Odense Robotics, Fyns Maritime Klynge og UdviklingVejen (i tæt samarbejde med Trekantområdet Danmark og Vejle Erhverv).

Programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling løber i perioden 2018 - 2021 og er støttet af Den Europæiske Socialfond. Programmet har som mål at løfte kompetenceniveauet for over 890 medarbejdere og skabe 370 nye job samt øge virksomhedernes omsætning med 241 millioner kr. inden for robot-, stål- og fødevarebranchen samt bygge- og anlægssektoren.

eu_soc_logo

divider1

Sidst opdateret: 20.05.2020