Den bedste mening er også god forretning

I Erhvervshuset har vi stor viden om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan arbejde aktivt med FN's verdensmål i deres forretningsplan og -udvikling. Her på siden uddyber vi lidt om, hvorfor det kan være relevant for dig, og hvordan dit arbejde med målene kan lede til vækst og eksport.

Hvad er verdensmålene?

FN’s verdensmål, også kaldet ”the Sustainable Development Goals” (SDG) blev vedtaget i 2015 af FN’s 193 medlemslande, som fælles mål for hvordan vores verden skal se ud i 2030.

Verdensmålene skal forstås som en global strategi mod en bæredygtig fremtid, og dækker et bredt spænd af udfordringer – alt fra uddannelse, lighed mellem kønnene, havets økosystem, klima, forbrug og retfærdige institutioner. De i alt 17 verdensmål belyser hver især en række forskellige udfordringer, som er yderligere beskrevet i 169 delmål.

Små og mellemstore danske virksomheder kan gøre en enorm forskel

Virksomheder spiller en vigtig rolle i forhold til verdensmålene, fordi de har viden og drive til at levere konkrete løsninger. Mange innovative danske virksomheder er for eksempel internationalt konkurrencedygtige indenfor green-tech, fødevarer og life science.

Alle typer af virksomheder kan både gøre og få gavn af verdensmålene. Der er ingen modsætning mellem at gøre det gode og at gøre det godt – for sin forretning:

B2B-virksomheden med produktet eller servicen, der hjælper andre virksomheder til bæredygtig drift og vækst. B2C-virksomheden, der for eksempel sætter sig for at lade materialevalg, produktion og distribution flugte med et eller flere af målene – med øget brandingværdi og større effektivitet til følge.

I januar 2019 anslog Udenrigsministeriet, at verdensmålene havde et kommercielt potentiale for danske virksomheder på op til 400 milliarder kroner om året.

Bliv inspireret af andre virksomheder, vi tidligere har hjulpet i gang.

Du kan sagtens være med til at lette byrderne – og samtidig vokse selv

Verdensmålene er en mulighed for at identificere nye markeder og kundesegmenter, og få adgang til nye typer af finansiering. At arbejde strategisk med verdensmålene, og bringe dem ind i kerneforretningen, kan derfor være nøglen til vækst, både i Danmark og udlandet, da efterspørgslen efter bæredygtige løsninger aldrig har været større.

Erhvervshus Fyns programforløb, SDG Business Booster, kan hjælpe dig med at oversætte verdensmålene til konkrete forretningsmuligheder.

Sidst opdateret: 17.07.2020