Cases

Her har vi samlet nogle af de virksomheder, som tidligere har arbejdet med verdensmålene som løftestang for vækst. Under hver case kan du læse mere om virksomhedernes aktiviteter, og hvordan de har brugt værktøjerne i processen.

PLASTIX

Omsætning af plastaffald til genanvendelig, grønt plast med op til 95% CO2-reduktion.

Udfordring:

Lige siden Kina bandlyste import af plastaffald tilbage i januar 2018, er verdenssamfundet blevet presset til at tage problemerne med overproduktion og genbrug af plast meget mere alvorligt.

Løsningen:

Som én af de eneste virksomheder i verden er det lykkes Plastix at bygge en avanceret fabrik, der kan bearbejde plastaffald og omsætte det til genanvendelig, grønt plast med op til 95% CO2-reduktion.

Potentialet:

Fabrikken og de høje bæredygtige ambitioner placerer Plastix Danmark på verdenskortet i en af de hurtigst voksende industrier.

Download hele casebeskrivelsen

Hasle Refractories

Langtidsholdbar isolering til cementfabrikker, der sikrer bedre brug af klodens råstoffer.

Udfordring:

Verdens samlede cementproduktion står for 7% af den globale CO2-udledning. Og tallene stiger markant.

Løsningen:

Hasle Refractories har udviklet en effektiv og langtidsholdbar isolering til cementfabrikker, der skruer ned for energiforbruget og sikrer bedre brug af klodens råstoffer.

Potentialet:

Isoleringen gør det muligt at bruge andet end olie og gas som brændsel. På den måde kan fabrikker lave energi ud af eksempelvis affald, som ellers ville være gået til spilde.

Downloas hele casebeskrivelsen

Verdensmål

Delmål 9.4 Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed.
Delmål 9.4

Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed.

Delmål 12.2 Brug og håndter natur-ressourcer bæredygtigt.
Delmål 12.2

Brug og håndter natur-ressourcer bæredygtigt.

Aquaporin

Rensning af spildevand i produktionssystemer gennem unikke membraner.

Udfordring:

20% af al spildevandsudledning i verden kan tilskrives modeindustrien. Det truer både økosystemer og adgangen til rent drikkevand. Specielt i udviklingslande.

Løsningen:

Med inspiration i cellers evne til at transportere vand mellem cellevægge har Aquaporin udviklet unikke membraner, der kan rense spildevand i produktionssystemer.

Potentialet:

Membranerne kan stort set eliminere spildevandsudledning, hvilket vil gøre en kæmpe forskel i de fattigere dele af verden, hvor masseproduktionen oftest ligger.

Download hele casebeskrivelsen

Verdensmål

Delmål 6.3 Rent vand og sanitet
Delmål 6.3

Rent vand og sanitet

BLUETOWN

 

Udfordringen:

Store befolkningsgrupper er stadigvæk uden adgang til internet og netværk, hvilket truer med at forværre den globale økonomiske og sociale ulighed.

Løsningen:

BLUETOWN har udviklet et Wi-Fi hotspot, der kører på strøm fra egen solcelle, som gør det muligt for borgere uden adgang til internettet at tilgå digitale informationer.

Potentialet:

BLUETOWN kan være med til at give de 4 milliarder mennesker, der i dag lever uden internet, adgang til nye landbrugsteknikker, sundhedsinformationer og uddannelse.

Download hele casebeskrivelsen

Bramidan

 

Udfordringen:

Hvert år ledes millioner af liter hydraulikolie ud i affaldssystemet – fordi det er svært at rense.

Løsningen:

Bramidan har udviklet et mobilt dialysesystem, der kan rense hydraulikolie på stedet, så olien kan genanvendes i stedet for at blive til farligt affald.

Potentialet:

Bramidan kan tilbyde en bedre driftsøkonomi og et reduceret klimaaftryk i industrier, hvor det ikke tidligere har været muligt.

Download hele casebeskrivelsen

DESMI

 

Udfordringen:

90% af al plastikaffald, der ender i havene, kommer fra 10 bestemte floder.

Løsningen:

DESMI har udviklet og produceret modulbaserede løsninger med al nødvendigt udstyr og teknologi til at rense de mest forurenede floder.

Potentialet:

DESMIs modulbaserede løsninger gør det muligt at gøre en kæmpe forskel med langt færre ressourcer i forhold til tidligere løsninger.

Download hele casebeskrivelsen

Verdensmål

Delmål 14.1 Reducer forurening af havet
Delmål 14.1

Reducer forurening af havet

Sera Scandia

 

Udfordringen:

Grundet en jernfattig kost lider mange børn i udviklingslande af anæmi. Lidelsen kan hæmme hele den kognitive udvikling eller ligefrem være livsfarlig.

Løsningen:

Sera Scandia producerer blodprotein med store mængder hemjern, der absorberes cirka 20 gange bedre end ikke-hemjern.

Potentialet:

Ved at bruge Sera Scandias blodprotein som tilskud i fødevarer, kan de bekæmpe anæmi og sikre, at befolkningen i udviklingslande får den næring, de desperat har brug for.

Download hele casebeskrivelsen

Shark Solutions

 

Udfordringen:

Millioner af bilruder ender hvert år på lossepladser i stedet for at blive genbrugt, da det er ekstremt svært at skille glasset i ruderne fra den stærke polymer-lim, der holder dem sammen.

Løsningen:

Efter mange års udvikling er Shark Solutions i stand til at fremstille bæredygtige råvarer af gamle bilruder og lamineret glas. Produkterne, der førhen var endt på lossepladsen, bruges i dag i tæppe- og malingindustrien.

Potentialet:

Shark Solutions samarbejder allerede med nogle af Europas og USA's største glas- og genbrugsvirksomheder. Ved at etablere samme infrastruktur i Asien er der mulighed for at gøre en forskel globalt.

Download hele casebeskrivelsen

TripleNine

Udfordringen:

Der er en masse spild i muslingeproduktion. De største ender på vores tallerkner, mens resten blot smides ud.

Løsningen:

Ved at placere muslingefarme nær fiske- eller landbrug har TripleNine udviklet en løsning, hvor muslingerne nedbringer kvælstofforureningen i vandet og efterfølgende bruges som tilsætning i fødevareindustrien.

Potentialet:

Med den rette formel og skalerbare teknologi, kunne muslingefarme blive fremtidens naturlige kvælstofrensningsanlæg fiskefarme og have et massivt positivt aftryk på havmiljøet.

Sidst opdateret: 14.07.2020