Andre ressourcer

Der findes et væld af værktøjer, opslagsværker og data om verdensmålene. Her på siden har vi samlet nogle ressourcer, som du med fordel kan klikke ind på og undersøge nærmere, hvis du ønsker at arbejde med verdensmålene.

Data og markedsinfo

Sammenlign data på tværs af lande og find ud af, hvordan din virksomhed kan bidrage mest effektivt til arbejdet med nogle af verdens største udfordringer.

 

Danmarks Statistiks verdensmålsplatform

Find data for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene inden for Danmarks grænser.

Ophav: Danmarks Statistik

Læs mere

Alle ombord? Status på virksomhedernes arbejde med CSR og FN’s verdensmål

Få indblik i, hvordan og hvorfor andre danske virksomheder arbejder med SDG'erne.

Ophav: Dansk Erhverv

Lære mere

SDG Tracker

Opdag nye markeder til din virksomheds SDG-løsning ved hjælp af landespecifik data og interaktive kort for alle verdensmål.

Ophav: Our World in Data (Oxford University, Global Change Data Lab, Y Combinator)

Læs mere

Open SDG Data Hub

Hent detaljeret data koblet til specifikke SDG'er for udvalgte lande.

Ophav: UN Statistics Division

Læs mere

Sustainable Development Report 2019

Få detaljeret information om de største SDG-udfordringer i enkelte lande.

Ophav: Bertelsmann Stiftung, Sustainable Development Solutions Network

Læs mere

Green Growth indikatorer

Sammenlign landedata omhandlende grøn vækst og resourceeffektivitet.

Ophav: OECD

Læs mere

SDG'erne og menneskerettigheder

Bliv klogere på i hvilke lande din virksomheds SDG-løsning kan få størst indvirkning på udfordringer relateret til menneskerettigheder.

Ophav: Institut for menneskerettigheder

Læs mere

Økologisk fodaftryk

Gå på opdagelse i enkelte landes forbrug af naturressourcer og miljømæssig bæredygtighed.

Ophav: Global Footprint Network

Læs mere

Grønt nationalregnskab

Find statistikker, der forbinder økonomi og miljø med udgangspunkt i danske branche- og husholdningsaktiviteter.

Ophav: Danmarks Statistik

Læs mere

Gap minder data

Find landedata relateret til global udvikling og sammenlign lande med interaktive kort.

Ophav: Gapminder

Læs mere

Verdensbankens udviklingsindikatorer

Find alt relevant data om global udvikling blandt over 1.600 indikatorer for 217 lande.

Ophav: Verdensbanken

Læs mere

WHO sundhedsdata

Gå på opdagelse i hundredevis af statistikker relateret til globale sundhedsudfordringer.

Ophav: WHO

Læs mere

Health at a Glance 2019

Find data om sundhed for alle OECD lande.

Ophav: OECD

Læs mere

Education at a Glance 2019

Find data om uddannelse for alle OECD lande.

Ophav: OECD

Læs mere

The Gates Notes

Læs informative og tankevækkende blogindlæg om en lang række SDG-relaterede emner.

Ophav: The Gates Notes

Læs mere

Worldometers

Find statistik i realtid inden for blandt andet miljø, fødevarer, vand og energi.

Ophav: Worldometers

Læs mere

Info om SDG'erne

Få helt styr på baggrunden for verdensmålene, og læs mere om de forskellige delmål, og hvilke indikatorer de måles på.

Generel information om SDG'erne

Få information om hvorfor SDG'erne blev vedtaget og hvilke globale udfordringer der ligger bag de enkelte SDG'er.

Ophav: UNDP, Udenrigsministeriet, Mellemfolkeligt Samvirke, Globale Gymnasier

Læs mere

Oversigt over delmål og indikatorer

Få konkretiseret SDG'erne med et detaljeret overblik over de tilhørende 169 delmål og 232 indikatorer.

Ophav: UNDP, Udenrigsministeriet, Mellemfolkeligt Samvirke, Globale Gymnasier

Læs mere

SDG kommunikationsmateriale

Kommunikér om din virksomheds arbejde med verdensmålene.

 

Materialer til SDG kommunikation

Find SDG logoer, ikoner med mere til brug i jeres kommunikationsmateriale.

Ophav: UNDP, Udenrigsministeriet, Mellemfolkeligt Samvirke, Globale Gymnasier

Læs mere

SDG'erne og vækst

Få inspiration til, hvordan din virksomhed kan udnytte det store vækstpotentiale, som verdensmålene rummer.

SDG'erne som løftestang for økonomisk vækst

Forstå sammenhængen mellem SDG'erne og økonomisk vækst i et makroperspektiv, og få inspiration til konkrete forretnings- og investeringsmuligheder indenfor forskellige industrier.

Ophav: UN PRI, pwc

Læs mere

SDG'erne: En verden af muligheder for danske virksomheder

Få indblik i de forretningsmuligheder, som danske industrisektorer kan udnytte ved udvikling af løsninger til SDG'erne.

Ophav: Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet

Læs mere

Innovation er den eneste måde at vinde SDG-løbet på

Få indblik i, hvordan din virksomhed kan accelerere sin innovationsstrategi ved at indtænke SDG'er og partnerskaber.

Ophav: Boston Consulting Group

Læs mere

Global Opportunity Report

Find data på konkrete forretningsmuligheder og få inspiration til løsninger til SDG 10, 12, 13 og 14.

Ophav: UN Global Compact

Læs mere

Global Opportunity Explorer

Få inspiration til SDG løsninger og partnerskaber indenfor forskellige sektorer.

Ophav: UN Global Compact, DNV GL, Sustainia

Læs mere

Værktøjer

Find flere konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig og din virksomhed på vej til at arbejde strategisk med verdensmålene.

SDG mål gennem Science Based Targets

Få hjælp til at sætte SDG mål

Ophav: Science Based Targets

Læs mere

SDG Compass Business Tools

Gå på opdagelse i massevis af eksisterende værktøjer, som kan hjælpe med at vurdere din virksomheds indvirkning på specifikke SDG'er.

Ophav: GRI, UN Global Compact, WBCSD

Læs mere

SDG Capture - Niras

Udfyld en skabelon for dit arbejde med SDG'erne

Ophav: Niras

Læs mere

Green Innovation Group

Udbred din virksomheds innovative SDG-løsning via samarbejde og partnerskaber.

Ophav: Green Innovation Group

Læs mere

Sidst opdateret: 19.06.2020