Værktøjer

Her har vi samlet nogle af de værktøjer, du og dine kollegaer kan bruge i arbejdsprocessen, når I udarbejder en strategi for, hvordan I skaber vækst i jeres virksomhed baseret på verdensmålene.

Business Model Canvas - SDG

Skabelon for beskrivelse af de idéer, der kommer ud af en ideationsession.

Behov

Der er et behov for at konkretisere løse idéer og udforme det til ‘fulde’ koncepter for bedre at kunne definere next steps.

Fordele

  • Konkretiserer idéer
  • Lader virksomheden tænke SDG-påvirkning af en idé ind i konceptet

Format og output

En digital og/eller fysisk template, som udfyldes af virksomheden.

Business Model Canvas - SDG version

Udfordringskort

Udfordringskortene er et redskab til identifikation af vækstmuligheder for virksomheden ved at fokusere på de udfordringer, der ligger i SDG’ernes delmål.

Behov

Virksomheden har brug for inspiration til nye markeder og kundegrupper, som de kan kigge ind i for at vækste og samtidig adressere vigtige samfundsudfordringer.

Fordele

  • Giver virksomheden mulighed for at se nye vækstmuligheder i SDG’erne
  • Illustrerer data på globale udfordringer

Format og output

Fysiske/digitale vendekort, der hver fokuserer på enkelte delmål og viser udvalgt data, der giver et perspektiv på, hvor dette delmål kan være relevant at adressere henne i verden.

Bagside

Bagside

Forside

Forside

Markedsudvælgelse

Udvælgelse af det mest attraktive marked ud fra value proposition øvelse og virksomhedens kompetencer.

Behov

Virksomheden har defineret sine kommercielle og SDG-relaterede value propositions og mangler nu et overblik, der kan hjælpe med at afgøre hvilke markeder, der giver bedst mening at ekspandere eller vokse i.

Fordele

  • Sikrer, at man kommer hele vejen rundt i sin markedsudvælgelse, og ikke bare kører med den første indskydelse

Format og output

En digital og/eller fysisk template, som udfyldes af virksomheden. For hvert felt i matricen udfyldes det relative match mellem den givne value proposition eller kompetence og markedet, der undersøges (fra lav til høj).

  • Overblik over markedernes relative attraktivitet

Markedsudvælgelse

Interessentanalyse

Overblik over alle interessenter, der har en aktie eller interesse i virksomhedens løsning –både kommercielt og bæredygtighedsmæssigt.

Behov

Virksomheden mangler et samlet overblik, der kan give indsigt i hvilke aktører, de kan og vil berøre med deres løsning og bruge dette som input til blandt andet forretningsmodel og yderligere raffinering af value proposition.

Fordele

  • Virksomheden får et overblik over sine interessenter, og kan begynde at tænke over, hvem der er vigtigst
  • Der dannes et overblik over, hvorvidt virksomheden faktisk møder de vigtigste interessenter med deres (kommunikation af) value propositions i dag

Format og output

En digital og/eller fysisk template, som udfyldes af virksomheden.

  • Overblik over relevante interessenter og deres karakteristika
  • Input til forretningsmodel og go-to-market strategi

Interessentanalyse

Sidst opdateret: 19.06.2020